Podmínky serveru
Pokud chcete umístit prezentaci Vaší osoby, je nutné souhlasit s níže napsanýmipravidly serveru www.czechfaces.com.

Podmínky serveru

KROK ZPĚT

Práva a povinnosti modela/ky
1.1 Model/ka se zavazuje uvést při registraci pravdivé informace. Pokud czechfaces zjistí porušení tohoto ustanovení, má plné právo takovou registraci okamžitě a to bez náhrady zrušit.

1.2 Model/ka se zavazuje zaslat autentické fotografie své osoby. Fotografie nesmí porušovat zákony České republiky. Výslovně jsou na serveru zakázány erotické fotografie zachycující pohlavní orgány, dětská pornografie, pohlavní styk. Povoleny jsou fotografie uměleckého aktu, posouzení takových fotografií je výslovně na straně czechfaces. Registrace, které nebudou obsahovat fotografie nebudou na internetových stránkách www.czechfaces.com zveřejněny. Minimální počet fotografií je stanoven na 4 kusy. Model/ka souhlasí s úpravou svých dodaných fotografií pro prezentaci na serveru www.czechfaces.com a pro mobilní telefony. Tyto úpravy provádí czechfaces zcela zdarma na své náklady.

1.3 Model/ka se zavazuje, že není-li držitelem práv k fotografiím, má písemné svolení držitele práv k dalšímu komerčnímu využití těchto fotografií. Fotografie budou nabízený výhradně na internetových stránkách www.czechfaces.com popř. na jiném modelingovém serveru ve vlastnictví Ing. Romana Škorňáka a model/ka dává souhlas provozovateli serveru zasílat fotografie na mobilní terminály uživatelů, kteří provedou objednávku fotografie prostřednictvím svého mobilního telefonu.

1.4 Model/ka se zavazuje zasílat fotografie v digitální podobě v následujícím formátu:
a) formát fotografie musí být JPG,
b) minimální počet vložených fotografií: 4,
c) maximální velikost jedné fotografie 2 MB,
d) délka delší strany v obrazových bodech: min. 800 picelů

Model/ka dává souhlas se zveřejněním svého telefonního čísla v případě, že partner czechfaces projeví zájem o spolupráci s modelem/kou.

1.5 Model/ka se zavazuje, že bude na své náklady pravidelně a to nejméně jedenkrát ročně aktualizovat údaje vyplněné při registraci modela/ky. Tuto aktualizaci může provést prostřednictvím internetového formuláře, emailem anebo telefonicky.

1.6 Model/ka svou registrací a zasláním fotografií dává souhlas se zveřejněním fotografií na internetových stránkách www.czechfaces.com. Zároveň potvrzuje, že vlastní veškerá autorská práva opravňující poskytnout tyto fotografie serveru www.czechfaces.com pro potřeby propagace modela/ky.

1.7 Modelka se provedením registrace zavazuje uhradit svůj registrační poplatek dle ceníku a to vždy za každý rok své registrace. Modelka se zavazuje uhradit tento poplatek vždy a to i za dobu, kdy je registrace neaktivní např. z důvodu pozdní úhrady poplatku za registraci nebo automatickým ukončením uhrazeného období a následné deaktivaci účtu. Modelingový účet se automaticky každý rok prodlužuje o 1 rok a povinností modelky je vždy za toto období uhradit registrační poplatek. V případě, že modelka neuhradí registrační poplatek do jednoho roku od provedení registrace bude jí účtována smluvní pokuta ve výši 50Kč za každý neuhrazený měsíc registrace. Ukončením registrace nezaniká právo Czechface.com požadovat uhrazení neuhrazeného období od doby prvotní registrace. V případě, že modelka již nemá zájem se prezentovat na tomto serveru musí neprodleně zažádat o ukončení prezentace prostřednictvím svého účtu /odkaz v menu Chci zrušit prezentaci/ nebo zasláním zprávy přes kontaktní formulář.

© Copyright Ing. Roman Škorňák 2016
Publikování nebo šíření obsahu serveru www.czechfaces.com je bez písemného souhlasu provozovatele – Ing. Romana Škorňáka zakázáno. Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serveru www.czechfaces.com, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Server www.czechfaces.com zaručuje všem návštěvníkům serveru www.czechfaces.com ochranu jejich osobních údajů. Server nesbírá žádné osobní údaje, které jí návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou.

Czechfaces.com obsahuje fotografie dodané modely/modelkami. Publikování nebo šíření jakýchkoliv fotografií modelů/modelek je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu modela/modelky a serveru www.czechfaces.com. V případě, že dojde ke změně těchto podmínek bude vždy model/ka informován/a prostřednictvím zaslaných zpráv a uveřejním změn na stránce czechfaces.com. V případě, že model/ka nebude akceptovat nové podmínky musí zažádat o zrušení účtu, neučiní-li zrušení svého účtu, má se za to, že model/ka souhlasí s novými podmínkami serveru Czechfaces.com.

KATALOG - MODELKY - MODELINGOVÉ AGENTURY - FOTOMODELING - MODELKY FOTOGRAFIE - MÓDA - MISS - HOSTESKY - REKLAMA
Nášivky, nažehlovačky, samolepky |  Kurzové sázení |  Profi elektronika |  Levný nábytek |  Rock, metalové oblečení |  Pyrotechnika Ostrava |  Obchodní dům